Χρήση και αξιοποίηση του παραμυθιού στην εκπαιδευτική διαδικασία

Το τμήμα παιδείας του Δήμου Πετρούπολης διοργανώνει πενταήμερο 12 ωρο σεμινάριο για το παραμύθι το οποίο θα πραγματοποιηθεί, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου, Εθνικής Αντίστασης 61. Το Σεμινάριο υλοποιεί ο αφηγητής Γιώργος Ευγενικός, απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της Α΄βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πετρούπολης και έχει ως θέμα «Χρήση και αξιοποίηση του παραμυθιού στην εκπαιδευτική διαδικασία»