Γιώργος Ευγενικός "Μπορούμε όλοι να είμαστε αφηγητές;"

Όλοι λέμε ιστορίες στην καθημερινή μας ζωή. Η αφήγηση όμως στην καθημερινότητά μας δεν γίνεται πάντα με συνειδητή χρήση των αφηγηματικών εργαλείων. Εδώ μπαίνει ένα διαφορετικό στοιχείο για τον επαγγελματία αφηγητή ο οποίος χρησιμοποιεί συνειδητά τις γνώσεις του, τον λόγο, το σώμα του όλες τις επικοινωνιακές του δεξιότητες για να μεταδώσει τις ιστορίες.
Διαβάστε όλο το άρθρο στο "The machine art press"