Εργαστήριο για το παραμύθι στη Λαμία

Χρήση και αξιοποίηση του παραμυθιού στην εκπαιδευτική διαδικασία θα είναι το θέμα του πενθήμερου εργαστηρίου που θα πραγματοποιήσει ο Γιώργος Ευγενικός στην Λαμία από 27 έως 31 Ιανουαρίου 2014. Το εργαστήριο διοργανώνεται από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Πυξίδα» και θα το παρακολουθήσουν 25 παιδαγωγοί της προσχολικής εκπαίδευσης που εργάζονται σε σχολεία της περιοχής.