Διαλέξεις στην ΑΣΟΕΕ

Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), στο πλαίσιο του μαθήματος της «Ειδικής διδακτικής οικονομικών επιστημών», θα πραγματοποιηθούν από τον Γιώργο Ευγενικό, δύο διαλέξεις με θέματα:

Α) «Η συμβολή της λαϊκής προφορικής παράδοσης στην αειφόρο ανάπτυξη. Το παράδειγμα της Γιορτής Παραμυθιών»
(Τετάρτη 9 Απριλίου 2014, 11:00 με 13:00)

Β) «Η αφηγηματική τέχνη ως μέσω επαγγελματικής αυτοβελτίωσης»
(Τετάρτη 30 Απριλίου 2014, 11:00 με 13:00)

Η είσοδος είναι ανοιχτή για όποιον επιθυμεί, εκτός από τους φοιτητές του πανεπιστημίου, να παρακολουθήσει τις διαλέξεις.