Αφήγηση και εργαστήριο στην Κύπρο

Ο παραμυθάς Γιώργος Ευγενικός επισκέπτεται την Κύπρο για να ξετυλίξει το κουβάρι των παραμυθιών με την υλοποίηση ενός εργαστηρίου αφήγησης και μιας παράστασης αφήγησης για μικρούς και μεγάλους με τίτλο:
«Παραμύθια από χρυσό και μάλαμα» και  «Εργαστήριο αφήγησης και ιχνηλασίας»
Η παράσταση δόθηκε στο Μουσείο «Το Πλουμιστό Ψωμί» την Παρασκευή 16 Μαΐου 2014, στις 19:00 και το εργαστήριο στον ίδιο χώρο το Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Μαΐου 2014, 14:00-1900.
Οι εκδηλώσεις οργανώθικαν από το Κέντρο Λόγου και Τεχνών «Τεχνοδρόμιο» σε συνεργασία με το Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών και τελούσαν υπό την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου