«Ευχές» για την «Παγκόσμια Ημέρα Αφήγησης»

Παρασκευή 20 και Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 στις 20:00
«Σπίτι των Παραμυθιών» - το μουσείο αλλιώς,
Ιωσήφ των Ρογών 11, Ακρόπολη
20 Μαρτίου είναι η γιορτή της προφορικότητας και της μαγείας των ιστοριών. Παραμυθάδες από όλο τον κόσμο έρχονται κοντά και μοιράζονται παραμύθια και ιστορίες.