ΔιαφορετικότηταΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εργαστήριο ευαισθητοποίησης στην διαφορετικότητα
Τι σημαίνει να είσαι διαφορετικός από τους άλλους ανθρώπους γύρω σου; Ότι είσαι καλύτερος ή χειρότερος; Τα παιδιά εκφράζουν την έκπληξή τους, τον οίκτο τους, τη δυσαρέσκειά τους, κοροϊδεύουν και απομακρύνουν κάποιες φορές όποιον αποκλίνει από τη συνηθισμένη και γνώριμη εξωτερική εμφάνιση. Όποιον παρουσιάζει κάποιο άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Αυτό παρατηρείται στους εκπαιδευτικούς χώρους και σε κάθε κοινωνικό περιβάλλον όπου τα παιδιά συναντούν διαφορετικούς ανθρώπους. Και συμβαίνει γιατί δεν είναι εξοικειωμένα στο να αποδέχονται και να συνυπάρχουν αρμονικά με το διαφορετικό, είτε αυτό αναφέρεται στο χρώμα των μαλλιών, στο βάρος, στην ομιλία, σε κάποια αναπηρία, στο χρώμα του δέρματος, στην εθνικότητα.
Τι είναι τελικά η διαφορετικότητα; Είναι χαρά και ικανότητα, είναι αυτό το σύνολο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που κάνουν τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστό και μοναδικό στο κοινωνικό σύνολο.

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Αφήγηση παραμυθιών από την Λαϊκή προφορική παράδοση που αναφέρονται στην διαφορετικότητα.


ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Εργαστήριο ευαισθητοποίησης για να κατανοήσουμε μέσα από το παιχνίδι την έννοια της διαφορετικότητας, για να μάθουμε να συμπεριφερόμαστε ισότιμα και να ζούμε καλύτερα, χωρίς στιγματισμό και κοινωνική απομόνωση. 

Υλοποίηση:

Αφήγηση: Γιώργος Ευγενικός

Εργαστήριο:  Μαρία Βλαχάκη

Οργάνωση: Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών. Ομάδα "Μύθος"